Lastinn.info: [D&D 5] Keep on the Borderlands

28 Kythorn 1357 DR

Trzecia warta dzienna (~15:02)

Wydarzenia w Kamieniu Grzmotów:

1. Po południu niejaki Rivera, młody łotrzyk z Marsember, proponuje w karczmie “U Niedźwiadków” partyjkę Smoka i Złodzieja. Do gry dołącza Kargar, Dijan (nowa postać psionika) i Roglaroo zwany Niedźwiedziem. Po kilkunastu rundach Dijan okazuje się zwycięzcą. Zgarnia ze stołu szesnaście złotych lwów. Roglaroo odchodzi wściekły. Rivera chętnie się odegra i równie chętnie zostanie poplecznikiem którejś z postaci graczy.

Comments

clutterbane

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.