Lastinn.info: [D&D 5] Keep on the Borderlands

28 Kythorn 1357 DR
Trzecia warta dzienna (~15:02)

Wydarzenia w Kamieniu Grzmotów:

1. Po południu niejaki Rivera, młody łotrzyk z Marsember, proponuje w karczmie “U Niedźwiadków” partyjkę Smoka i Złodzieja. Do gry dołącza Kargar, Dijan (nowa postać psionika) i Roglaroo zwany Niedźwiedziem. Po kilkunastu rundach Dijan okazuje się zwycięzcą. Zgarnia ze stołu szesnaście złotych lwów. Roglaroo odchodzi wściekły. Rivera chętnie się odegra i równie chętnie zostanie poplecznikiem którejś z postaci graczy.

View
Dotychczasowy przebieg gry

Pierwsze czternaście stron (140 wiadomości) załączonej sesji PBF to dotychczasowy przebieg rozgrywki. W grze, w różnym stopniu, udział wzięło dziesięciu graczy – Baird, Ogryzek Szatana, Kerm, Ereb, Balzamoon, Quelnatham, Cedryk, Sierak, Aro.is, Fantomas, z czego:
- jedna postać zginęła na skutek odniesionych obrażeń (Rottis Blencher, human fighter soldier 1, prowadzony przez Bairda),
- jednemu graczowi musiałem podziękować za udział w sesji (Cedryk),
- dwóch graczy odeszło (Ogryzek Szatana i Ereb),
- w międzyczasie doszło czterech nowych graczy (Quelnatham, Fantomas, Aro.is, Sierak), których postacie odegrały epizodyczne role.

Z oryginalnej drużyny został Kerm (wood elf fighter outlander 2) i Balzamoon (high elf wizard high-born mage 2).

Dnia 06.02.2016 r. kończy się reaktywacyjna rekrutacja sesji, w trakcie której wyłonię przynajmniej czterech nowych graczy.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.